Trang trí chiếu sáng Cầu Nhật Lệ, Quảng Bình


 
Cầu Nhật Lệ 01, TP Đồng Hới, Quảng Bình
 

tả dự án

-Chủ đầu tư: UBND tỉnh Quảng Bình
-Hạng mục: LED thanh RGB, LED chiếu hắt, LED ball trang trí dọc 2 bên cầu dưới các trụ cầu
-Lượng thiết bị lắp đặt: Hơn 1200 thiết bị được lắp đặt
-Hệ thống điều khiển đồng bộ
 
Video trang trí cầu Nhật Lệ, Quảng Bình: