Hệ thống xếp hàng tự động cho ngân hàng


 

 Hệ thống xếp hàng tự động ngân hàng BIDV
Hệ thống xếp hàng tự động GRETEK bao gồm :

- Máy in số thứ tự.

- Bàn gọi số

- Màn hinh hiển thị quầy

- Màn hình hiển thị chính

- Bàn đánh giá nhân viên

- Hệ thống âm thanh.

- Phần mềm điều khiển / thiết bị điều khiển trung tâm